Egy őrangyal vallomása angyalokról és démonokról

Az Angyalnak születtem című könyv „csodái”

Tavaly év végén megkeresett egy nagyon kedves hölgy, hogy mondjak véleményt az elkészült kéziratáról. Már a téma is nagyon érdekes volt, mert az angyalok és démonok világáról mutat egy átfogó képet, mindezt fordulatokkal, csavarokkal és humorral fűszerezve. Azonnal levett a lábamról, és nagy örömmel mondtam igent arra a kérésre, hogy kísérjem végig a szerzőt a könyv megszületésének folyamatában. A kötet néhány hónapja meg is jelent, az író pedig megörvendeztetett néhány gondolattal arról, milyen „csodákban” volt része, míg elkészült az Angyalnak születtem kézirata.

A szerző gondolatait olvashatjátok:

„Talán nem meglepő, amiről írok egy ilyen témájú regénnyel kapcsolatban, de mindenképp szeretném elmesélni, mi mindennel jár, amikor valaki Istenről, a mennyországról és az angyalokról szóló történetet kíván eljuttatni az olvasókhoz.

A szokásos módon kezdődött, bár eszem ágában sem volt könyvet írni. Érdekelt a téma, hát belevetettem magam a kutatásba. Éjt nappallá téve, majd egy évig barangoltam a vallások, filozófiák, legendák, mítoszok világában, mert rá akartam lelni az igazságra. Egyszerűen tudni akartam, hogy csupán az elme játéka a hit, vagy valóban létezik az égi világ, hiszen a Föld lakosságának közel 89 százaléka hívő ember, a maradék pedig ateista vagy nem vallásos (mert az utóbbi kettő nem ugyanaz). Végül arra a felismerésre jutottam, hogy igaz, ami fellelhető a világ egymástól eltérő kultúráiban, s amiről a különböző nézetek és tanok szólnak. Lehet, hogy másképp nevezik őket, de az egyetlen, a legfőbb hatalom, a mennyek világa és az angyalok mindegyikben megtalálhatók.

Ekkor jött az ötlet, hogy ötvözve azt, amit megismertem, megalkotom a mennyország világát, írok egy regényt az angyalok életéről és harcáról a sötét erők ellen, mert úgy éreztem, hogy erről mindenkinek tudnia kell.

Már a könyv írásakor nagyon sok mindent történt, de nyugodtan mondhatom, hogy még most sem ért véget a szokatlan események sorozata. Mindkét oldal mellettem volt, nagyon sok égi segítséget, jelet, gondolatot és visszaigazolást kaptam, sokszor vezettek a helyes úton, de történtek furcsa, megmagyarázhatatlan, negatív dolgok is.

ELINDULT A HARC ÉRTEM, A KÖNYVÉRT, A CÉLÉRT, HOGY ELJUSSON AZ OLVASÓKHOZ, ÉS A MÁSIK OLDALON AZÉRT, HOGY MINDEZ SEMMIKÉPP SE SIKERÜLJÖN

Szinte hihetetlen, amikor azt tapasztalod, hogy felmerül benned egy ötlet, egy lehetséges magyarázat vagy egy karakter megalkotása, és később világosan kiderül, hogy jó volt az irány. Mondok erre néhány példát.

  • Amikor azon gondolkodtam, hogyan ér el az angyalokhoz egy kérés, milyen módon kapcsolódnak egymáshoz Isten vagy az angyalok és az emberek, az az ötletem támadt, hogy az égi lények valamiképp érzékelik a gondolatokat és az érzelmeket, ezért tudnak az emberek segítségére sietni. Pár nappal később szembejött velem egy tudományos cikk a kvantumfizikáról, aminek rejtelmeibe belemélyedve megtaláltam a választ, hogy mi az, ami világosan leírja az Istennel és az angyalokkal való kapcsolatot, ezt bele is írtam a regénybe.
  • Vagy vegyük az egyik szereplőt, aki átáll a gonosz oldalára. Úgy gondoltam, hogy legyen nagyon gazdag, hiszen a történet szerint az űrkutatás terén kell tevékenykednie, és legyen valami indoka arra, hogy elfogadja a sötét oldal segítségét. Átnéztem a világ leggazdagabb, legbefolyásosabb embereinek listáit, és észrevettem, hogy van rajta valaki, aki az utóbbi években sokat esett a rangsorban. Valószínűnek tartottam, hogy ez rosszul érintette őt. Megismertem az életét, a nyilatkozatait, a jellemét, és létrehoztam a karaktert, akit róla mintáztam. Később, az űrbéli események kapcsán keresni kezdtem azokat a magánvállalatokat, akik bejelentették, hogy részt kívánnak venni a Hold missziókban, és láss csodát, ott szerepelt az én emberem is, aki a való életben egészen mással foglalkozik, mégis létezik egy ilyen érdekeltsége.
  • A homályzóna, ahol a démonok tartózkodnak, és ahová a történet szerint először kerülnek a lelkek – akik tulajdonképpen Istenből származó energiák – a földi élet befejezése után, szintén egy ki tudja honnan származó ötlet volt. Úgy képzeltem el, hogy a homályzóna a bolygónk körül, a Föld és a Hold között helyezkedik el, és hihetetlen, de később belefutottam egy tudományos ismertetőbe, ami arról szólt, hogy van a Föld körül egy nagy energiájú részecskékből álló öv (Van-Allen öv), ami a mai napig megoldatlan problémát jelent az űrutazás terén, mert az azon áthaladás rendkívül megterheli az űrhajósok szervezetét, hiszen óriási sugárzás éri őket. Maga a „homály” elnevezés, ahogy az később az apokrif iratokból is kiderült, jó választás volt, hiszen azokban az szerepel, hogy Isten egyik legfőbb ellensége, aki természetesen része a történetnek, a sötétség és a fény szülötte, ezáltal nem tud mást teremteni, csak a homályt.
  • Az, hogy a Holdat választottam a történet egyik fontos elemének, a személyes aggodalmamból eredt, hiszen több mint ötven év elteltével újra az egyik legfontosabb űrkutatási célponttá vált. Bányászatot akarnak rajta beindítani, állandó ottlétre akarnak berendezkedni, az ott található hélium-3 izotóp felhasználásával nukleáris energia termelhető, és ezt ráadásul helyben akarják megvalósítani. Ha valami rosszul sikerül, vagyis valami olyan történne ott, amitől a bolygó megsérülne, az beláthatatlan következményekkel járna a Földre nézve. A Hold tehát bekerült a könyvembe, különleges szerepet is kapott, és mi történt? Mítoszok és legendák, ősi iratok igazolták a Holdnak azt a szerepét, amit neki szántam.
  • Nagyon érdekes, amit a három főszereplő angyal nevével kapcsolatban tapasztaltam. Azt tudtam, hogy egészen különböző jellemek lesznek. Suifa, az őrangyal egy érzékeny, ragaszkodó és aggódó alkat, Amolen egy nagy tudású tanácsadó angyal, kíváncsi jellem, aki izgatottan ered egy rejtély nyomába, míg Kerun egy kissé morcos, a szabályokat végtelenül tisztelő, a mennyország és Isten szolgálatára elkötelezett démonvadász. Már majdnem elkészült a kézirat, amikor kíváncsiságból beírtam a neveket egy olyan oldalra, ahol a nevekhez tartozó jellemeket lehet megnézni.

Döbbenten olvastam, hogy a nevekhez kapcsolt jellemek a három főszereplőmet írják le. A Suifa név, mely az őrangyal főszereplő neve, az elemzés szerint olyan jellem, akinek nagyon fontos a barátság, hűséges a vele kapcsolatban lévőkhöz, rendkívül ragaszkodó, és támogat másokat. A Földhöz kötődik, a szeretet különleges értelmet és elkötelezettséget jelent az életében, és rengeteget tanul az élete során.

Az Amolen név, amelyik a regényben a tudós, tanácsadó angyal neve, az említett elemzés szerint egy olyan jellem, aki szívesen deríti ki a tényeket, érett egyéniség, önzetlen és kedves, tudja, hogyan kell elindítani és elvégezni a dolgokat, képes nagyon határozott lenni, ha arra van szükség. Nagyon intuitív, rendelkezik egyfajta hatodik érzékkel, a logika és intelligencia jellemzi, általában a problémák megoldásával foglalkozik.

Kerun, a harcos angyal neve pedig olyan alkatot jellemez, aki érett, felelős természetű, megbízható, és nagyon komolyan veszi a felelősségét. Komoly hozzáállása miatt időnként nehéz meglátnia a helyzet könnyebb vagy humorosabb oldalát. Pozitív életszemléletű, nehezen fejezi ki a szeretetét a hozzá közel állók iránt.

  • A mennyországgal kapcsolatban is volt visszaigazolásom. Most nem a szintekről vagy a rájuk vonatkozó információkról beszélek, hiszen azok a kutatásaimból származnak. A szintekhez úgy gondoltam, hogy különböző csillagködökön keresztül lehet majd odajutni, például a legfelsőbb, nálam a hetedik mennyországba (más források szerint összesen tíz létezik) vezető Átjáróhoz a Rozetta csillagködöt választottam. Azért ezt, mert az egyes szinteken mindig az uralkodó aurájának fényei jelennek meg az égen, így Cassiel főangyal miatt az itteni színek a vörös és a lila lettek. Az általam kiválasztott csillagködök színei pedig mindig ezekhez igazodtak, ezért esett a választásom a Rozetta csillagködre. Mutatom a képét:

Később, a legnagyobb megdöbbenésemre egy, a mennyország legfelsőbb szintjéről szóló vitaírásban arra bukkantam, hogy a legfelső szint egy ultraibolya lila köd közelében helyezkedik el, ebben a ködben izzó kristályok vannak, amik körbeölelik az ultraibolya lilát.

Hogy a sötét erők se maradjanak ki, a velük kapcsolatos furcsaságokra is írok néhány példát.

  • A könyvben két fő ellenség szerepel, akik Isten legfőbb ellenségei. A legismertebb Lucifer, a másik pedig az apokrif iratokból származik. Kettészedtem tehát a démonok seregét, mert úgy gondoltam, hogy mindkettő rendelkezik saját szolgálókkal, hiszen a történet szerint egymással is harcban állnak a Föld uralmának megszerzéséért. Később egyértelmű bizonyítékot találtam arra, hogy valóban mindkettő rendelkezik saját démonszolgákkal. Lucifer 72 démonszolgája név szerint ismert, míg Jaldabaoth démonainak a vezérei is a nevük felsorolásával szerepelnek az apokrif iratokban. Mint kiderült, jól gondoltam, amikor elterveztem, hogy két démonsereg létezik.
  • AMIKOR A DÉMONOK KINÉZETÉT KERESTEM, EGY ELKÉPESZTŐ DOLOG TÖRTÉNT VELEM. ÉPP EGY HARMAS NEVŰ DÉMON UTÁN KUTAKODTAM, AMIKOR A GOOGLE KERESŐ OLYAN TALÁLATOT ADOTT KI, AHOL HIHETETLEN MÓDON AZ SZEREPELT, HOGY „NELLYNEK”.

Mutatom:

  • Volt olyan is, amikor angol nyelvű anyagokban keresgélve gusztustalan káromkodások jelentek meg az épp olvasott szövegben, az angyalokról szóló mondatok közepén, amitől úgy megijedtem, hogy azonnal kikapcsoltam a gépet, így azt nem örökítettem meg, sőt az is előfordult, hogy a gépem csak szimbólumokkal volt hajlandó írni, így le kellett állnom az írással.

Ekkor már tudtam, hogy a könyvem nem kívánatos a sötét erők számára, és jöttek is a „furcsaságok” bőven. Nem adtam fel, nagyon nehéz körülmények között értünk el több áldott és jó ember (Mosolygó-Marján Erzsébet – szerkesztő és korrektor, Németh Balázs – grafikus, Szabó Zoltán – tördelő, Vasilyna Holodilina – digitális művész és a Bonex Press Nyomdaipari Kft.), valamint a leendő olvasók előrendeléseinek segítségével odáig, hogy a könyv kiadásra kerüljön, és eljusson az emberekhez. Számtalan olyan esemény történt, ami megnehezítette az életemet, olykor kilátástalanná tette a megjelenést vagy a könyv árusítását. Elment az édesanyám, anyagilag a padlóra kerültünk, érthetetlen és kezelhetetlen betegségek kaptak el, amik egy idő után maguktól elmúltak, s bár egyenként követték egymást, mind hosszú időn át tartottak. A könyv elkészültét követően sem maradtak el ezek a negatív dolgok, még az is előfordult, hogy napokra letiltották a hirdetési fiókomat, amiről persze kiderült, hogy tévedésből történt. Nem sorolok fel mindent, bár ennél sokkal durvább támadások is értek.     

A minap beszélgettünk a lelkészünkkel, Laci atyával, aki végig tudta, hogy min dolgozom. Megemlítettem neki, hogy mennyi rossz dolog ért, és az Atya, aki egyébként közeli jó barátunk, a következőket mondta: „Minél közelebb jut valaki Istenhez, annál jobban támadja a gonosz. Aki nem közelít az Úrhoz, az nem számít neki, azt minden erőfeszítés nélkül a maga oldalára tudja állítani, de az ilyen embereket, mint te, érdemesnek találja arra, hogy harcoljon ellene. Ne félj, ha nem tud legyőzni, eltakarodik és békén hagy.”

KITARTOK. ELTÖKÉLT CÉLOM, HOGY AZ ANGYALNAK SZÜLETTEM CÍMŰ KÖNYV (HTTP://WWW.SUIFABOOKS.COM) ELÉRJE AZ OLVASÓKAT, MI TÖBB, MÁR A MÁSODIK RÉSZÉN DOLGOZOM, AMINEK A CÍME AZ ŐRANGYALOK APOKALIPSZISE. ESZEMBE SEM JUT MÁS LEHETŐSÉG. NELLY.”

Az Angyalnak születtem című könyvet itt vásárolhatjátok meg.

Ha pedig könyvkiadáson gondolkodsz, esetleg már meglévő könyvedet kellene eladni, akkor örömmel segít neked is a Könyvmentorok csapata.

Scroll to Top