„Szemesnek áll a világ”

2020. okt 01.

Van, aki nem ismeri az „Él, mint hal a vízben”, vagy a „Nem látja a fától az erdőt” szólásokat?

Korrektorként és szerkesztőként a magyar nyelv kiemelt szerepet foglal el az életemben. És mi mással lehetne változatosabbá, színesebbé tenni a beszédünket, mint az oly sokatmondó szólásokkal és közmondásokkal? A Tinta Könyvkiadó Szólások és közmondások munkafüzetében szórakoztató feladatok által ismerhetjük meg a jelentésüket, és ellenőrizhetjük tudásunkat.

A feladatgyűjtemény a Tinta Könyvkiadó 2012-ben megjelent és 14 000 szólást, szóláshasonlatot, helyzetmondatot és közmondást tartalmazó, Bárdosi Vilmos: Magyar szólások, közmondások értelmező szótára fogalomköri szómutatóval című kötetének anyagára épül.

A szólások és közmondások generációkon át örökítik a bölcs mondásokat, gondolatokat, amelyeket talán még dédapáink találtak ki egy-egy szituáció, tulajdonság árnyalt, ugyanakkor nagyon is szemléletes leírására. Ezek a mondások olyan vizuális ingert indítanak el az agyunkban, hogy valójában képként látjuk magunk előtt a kimondott szavakat, így sokkal erősebb hatást gyakorolva a tudatunkra. Gondoljunk csak a „Bámul, mint borjú az új kapura” szólásunkra.

A munkafüzet feladatai között találhatunk olyanokat, amelyekben

  • különböző meghatározásokhoz kell szólásokat gyűjteni (például: olyan szólásokat kell gyűjteni, amelyek azt fejezik ki, hogy valaki ravasz, gyáva, erős stb.);
  • más példáknál szóláshasonlatokat kell kiegészíteni a hiányzó szavakkal (például: milyen igével lehet kiegészíteni a szóláshasonlatokat: …., mint a kefekötő; …., mint a nyárfalevél);
  • amikor a szólások értelmét olvashatjuk el, majd egy kulcsszó segítségével ki kell találnunk, melyik szólásra gondoltak (például: jó eszű, gyors felfogású – kulcsszó a borotva);
  • máskor állatok nevét keressük, melyekkel a szóláshasonlatokat kell kiegészíteni (például: fürge, mint a …; gyáva, mint a …);
  • egyes feladatokban a szólásokat a jelentésükkel kell párosítani;
  • de az is előfordul, hogy hibás szólásokat kell kijavítani, vagy
  • a kakukktojást kell megtalálni.

Témájukat tekintve is szerteágazóak a feladatok, hiszen találhatunk példákat, amelyek a tulajdonságokkal, az állatokkal, a testrészekkel, a nemzetiségekkel foglalkoznak, de előkerül a meteorológia, a számok, a betűk témaköre, sőt bibliai és mitológiai területet is érintenek.

szolasok_es_kozmondasok.jpg

A feladatoknak természetesen a megoldásai is megtalálhatóak a füzetben, így ellenőrizhetjük a válaszaink helyességét is.

Jó szívvel ajánlom a munkafüzetet felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt, hiszen a diákok anyanyelvi kompetenciáikat fejleszthetik általa, akik pedig már kinőttek az iskolapadból, ők kellemes időtöltésként megmozgathatják agytekervényeiket.

A szótár és a feladatgyűjtemény megrendelhető a Tinta Könyvkiadó honlapjáról.

Ha már a játékos feladatokat említettük, akkor egyből egy nyereményjátékra invitállak benneteket.

A feladat természetesen a Szólások és közmondások munkafüzetben található példák egyike.

A megfejtéseket e-mailben várjuk az info@helyesenmagyarul.hu e-mail-címre 2020. október 11-ig. A helyes választ beküldők között 2020. október 12-én kisorsoljuk Bárdosi Vilmos – Csobothné Hegedűs Mária: Szólások és közmondások munkafüzet című kiadványát. A nyereményt a Tinta Könyvkiadó ajánlotta föl.

„Testes” szólások

A fej szóval kapcsolatos szólások közül olvashatsz egy összeállítást. Keresd meg a szólásokhoz illő jelentéseket, majd írd meg nekünk a betűkből és számokból összeállított párokat. (Például: A3, B4, C5 stb.)

SZÓLÁSOK

A) elcsavarja a fejét valakinek

B) beköti a fejét valakinek

C) fogja a fejét

D) tömi a fejét

E) kiver a fejéből valamit

F) majd elsül a feje valakinek

G) elveszti a fejét

H) a fejével játszik

I) a fejét teszi valamire

J) nem fér a fejébe valami

JELENTÉSEK

1) biztos a dologban

2) nem ért valamit

3) erősen töpreng, gondolkodik

4) feleségül vesz valakit

5) elcsábít valakit

6) megzavarodik, elveszti az ítélőképességét

7) igyekszik elfelejteni, amire gyakran gondol

8) mohón eszik

9) tehetetlenül kesereg

10) életét kockáztatja

Scroll to Top